სატესტო ინსტრუმენტი

დალიანის საცდელი სადგური
სიმტკიცე ტესტი
ხმაურის და ვიბრაციის ტესტი
წნევა გეიჯი
PT ტესტი 
Shenyang სადგური
შიჯიაჟუანგის ტესტის სადგური
სპექტრომეტრი
ტემპერატურის ტესტი
ულტრაბგერითი ხარვეზის გამოვლენა
XRF სპექტრომეტრი
3D სკანერი